Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2015

Η Π.Ε ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΖΗΤΑΕΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ


Καλούνται οι πολίτες που έχουν μηχανήματα κατάλληλα να
χρησιμο- ποιηθούν, από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων , για έκτακτες ανάγκες του Νομού (χιονοπτώσεις , πλημμύρες , κατολισθήσεις , καταπτώσεις , κ.λ.π.), όπως καταθέσουν , μέχρι την Παρασκευή 09 Οκτωβρίου 2015, στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας , Κροκιδά 2, Κόρινθος , αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση των μηχανημάτων τους , αναφέροντας την έδρα τους , τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τυχόν προτίμηση για συγκεκριμένο τμήμα του οδικού δικτύου. Η αίτηση να συνοδεύεται με τα παρακάτω δικαιολογητικά : 
1. Φωτογραφία του Μηχανήματος, που να φαίνεται ο αριθμός κυκλοφορίας του. 
2. Φωτοαντίγραφο της Άδειας του Μηχανήματος 
3. Φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής τελών κυκλοφορίας του έτους 2015. 
4. Φωτοαντίγραφο Ασφάλισης του Μηχανήματος. 
5. Φορολογική Ενημερότητα . 
6. Φωτοαντίγραφο ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ , όταν υπάρχει υποχρέωση Τεχνικού Περιοδικού Ελέγχου. 
7. Φωτοαντίγραφο ΑΔΕΙΑΣ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ / ΩΝ των ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ . 
8. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86, ότι τα (1), (2), (3), (4), (6), φωτοαντίγραφα είναι ακριβής αναπαραγωγή των πρωτοτύπων . 
 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ Ι. ΚΑΛΛΙΡΗΣ 

www.sfedona.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε

Πανούτσος Νοταράς 1740 – 1849

Κορίνθιος προεστός και πολιτικός, που ανέλαβε διάφορα αξιώματα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και διετέλεσε πρώτος πρόεδρο...