Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Ο ρόλος της ενορίας κατά την τουρκοκρατία


Πρωτοπρ. Δημητρίου Βακάρου


Πηγή: "Ενορία: Προς μια νέα ανακάλυψή της" Εκδόσεις "Ακρίτας". Β΄ Έκδοση Αθήνα 1993. Σελ. 51-53.
Το παρακάτω κείμενο αποτελεί μέρος εισηγήσεως που έγινε στο Ιερατικό Συνέδριο της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας στις 22 Μαϊου 1988. Το αναδημοσιεύουμε αποσπασματικά από το περιοδικό Γρηγόριος ο Παλαμάς τ. 726. Θεσσαλονίκη 1989.
Οι λόγοι οι οποίοι κυρίως συνετέλεσαν κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας στην ανάπτυξη της ενορίας ως θεσμού ή συστήματος διοικήσεως της Εκκλησίας, και μάλιστα ως βασικής μονάδος οργανώσεως της εκκλησιαστικής ζωής των μελών της ήσαν:

α) Το ποικιλόμορφο εκκλησιαστικο-πολιτικό καθεστώς που ίσχυε στις τουρκοκρατούμενες πόλεις της δικαιοδοσίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι υπόδουλοι Έλληνες - μέλη της Εκκλησίας, οι ραγιάδες, πιεζόμενοι από τους κατακτητές αλλά και από τις εκκλησιαστικές οικονομικές επιβαρύνσεις, συσπειρώθηκαν κάτω από τη σκέπη της τοπικής Εκκλησίας..
σε ομάδες, αναπτύσσοντας και ανάλογες διαπροσωπικές και κοινοτικές μεταξύ τους σχέσεις. Επίσης, η υποχρεωτική εξ αίτιας της Τουρκικής κατακτήσεως μετακίνηση τμημάτων του πληθυσμού και η καταδίωξη των υποδούλων μετά από την διαρπαγή και καταστροφή της περιουσίας τους17. Με τον τρόπο αυτό εξαναγκάζονταν οι κάτοικοι τών χωριών και τών πόλεων να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα υπάρχοντα τους για να μετοικήσουν σε βουνά ή απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές και να δημιουργούν προάστεια18 ή νέους συνοικισμούς και κοινότητες19.

Η συνοίκηση με αλλόθρησκους ή ετεροδόξους ή σχισματικούς ανάγκαζε τους υπόδουλους να συσπειρώνονται σε κάποια περιοχή που έπαιρνε το όνομά της από το ναό που υπήρχε σ' αυτήν. Ακόμη, το φαινόμενο της εκκοσμικεύσεως της Εκκλησίας που διαμόρφωσε νέο εκκλησιαστικό ήθος. Αυτό συνέβη όχι μόνο εξαιτίας της συμμετοχής των λαϊκών ως δημογερόντων, πρωτομαστόρων ή εκκλησιαστικών επιτρόπων στη διοίκηση και διαχείριση των πραγμάτων τής Εκκλησίας, αλλά και εξαιτίας του συνδέσμου της εκκλησιαστικής οργανώσεως με τις λατρευτικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές ανάγκες των υποδούλων. Με άλλα λόγια, η εκκοσμίκευση εισήλθε και από την στενή σύνδεση της κοινοτικής με την θρησκευτική ζωή τών υποδούλων.

Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι με τα προνόμια που απένειμε ο κατακτητής στην Εκκλησία, οι Ιεροί ναοί είχαν αυτονομία εκκλησιαστικής διοικήσεως και οργανώσεως. Έτσι ο θεσμός της ενορίας βοήθησε ιδιαίτερα τους ναούς της υπαίθρου να δημιουργήσουν γεωργο-οικονομικούς οργανισμούς, οι οποίοι διαμόρφωσαν ιδιαίτερο εκκλησιαστικό καθεστώς. Με τον τρόπο αυτό ο υπόδουλος λαός του Θεού κατόρθωσε μέσω της ενορίας και των ιερών ναών όχι μόνο να επιβιώσει και να αναζωπυρωθεί πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά, αλλά και να διατηρήσει ακέραια την Ορθόδοξη πίστη του.

Οι ιεροί ναοί την περίοδο αυτή δεν αποτελούσαν μόνο τόπο λατρείας, αλλά και χώρο συναθροίσεως των ενοριτών προς συζήτηση και επίλυση διαφόρων προβλημάτων. Ο δε περίβολος, η αυλή του ναού, χρησιμοποιούνταν προς ψυχαγωγία των ενοριτών κατά τα πανηγύρια των Αγίων, τους γάμους και τις χαρές των μελών της Εκκλησίας.

Αν και οι διάφορες υποχρεώσεις τών μονίμως εγκατεστημένων Χριστιανών στην εκκλησιαστική περιφέρεια τού ενοριακού ναού, τών ενοριτών, εξ αίτιας του ισχύοντος τότε εκκλησιαστικο-πολιτικού καθεστώτος ήσαν πολλές και δυσβάστακτές, όμως με τις συντεχνίες τους οι ενορίτες ενίσχυσαν οικονομικά τους ιερούς ενοριακούς ναούς και το επιτελούμενο φιλανθρωπικό τους έργο. Σ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ο πυρήνας της συλλογικής δράσεως τών υποδούλων Ελλήνων ήταν η ενορία-κοινότητα. Σύμφωνα πάντοτε με τα μέτρα της εποχής ήταν το ιδανικότερο σύστημα αυτοδιοικήσεως, το οποίον η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία οργάνωσε διακονώντας το ποίμνιό της20. Κι αυτή ακριβώς η οργάνωση της ενορίας κράτησε αρραγή την συνοχή του Ελληνισμού που αντιστάθηκε σθεναρά κατά τών κατακτητών. Σ' όλη τη διάρκεια της μακράς δουλείας οι Ιερείς των ενοριακών ναών ήσαν εκείνοι, οι οποίοι μέχρι αυτοθυσίας αναλώθηκαν προκειμένου να επιτελέσουν το σωτηριώδες, κοινωφελές αλλά και εθνοσωτήριο έργο21.

Σημειώσεις

17. Προδρόμου Ακανθόπουλου. "Η ιστορία των ενοριών τού Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά την Τουρκοκρατία", Θεσσαλονίκη 1984, 44.
18. Βουτυρά Σ. Καρύδου Γ., "Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας", τόμος Γ΄ εν Κων/πόλει 1881, 942.
19. Βουτυρά Σ. Καρύδου Γ., "Λεξικόν Ιστορίας και Γεωγραφίας", τόμος Γ΄. 947, 966. Από πληροφορίες τού Χ. Ι. Παπαχριστοδούλου· [Ιστορία της Ρόδου από τους προϊστορικούς χρόνους έως την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου (1948). Αθήναι 1972. σ. 515]: Οι Έλληνες της Ρόδου διωγμένοι από τις χατοικίες τους και τις Εκκλησίες τού κάστρου, αρχίζοιν μια νέα ζωή στις συνοικίες τους -τα μαράσια- έξω από αυτό. Η περιφέρεια που τούς έδωσαν να κατοικήσουν ήταν κήποι ή επαύλεις κατεδαφισμένες πριν αρχισει η πολιορκία, το ίδιο είχε γίνει για τις Εκκλησίες. Επομένως όλα χτίστηκαν τότε, κάθε συνοικία χτίζει την Εκκλησία της και σχηματίζει μια ενορία· είναι σαν μια κοινότητα χωριού, χωρίς κοινοτικούς άρχοντες.
20. Χαραλάμπου Παπαστάθη, "Οι Κανονισμοί τών Ορθοδόξων Ελληνικών Κοινοτήτων τού Οθωμανικού Κράτους και τής Διασποράς", Θσσ/νίκη 1984. 7.
21. Προδρόμου Ακανθαπούλου. "Η ιστορία των ενοριών…" 108 πρβλ. και Αρχιμ. Ειρηναίου I. Χατζηευφραιμίδη. "Η ενορία ιστορικώς". Ζωντανή Ενορία, εισηγήσεις και εκθέσεις του ΙΖ΄ Ιερατικού Συνεδρίου τής Ιεράς Μητροπόλεως Φλωρίνης. Αθήνα» 1987. 48-68.

Α.Λ.Α.Κορινθίας"1ος Αγώνας TRC & DGC – Διαδρόμιο 8-9 Απριλίου 2017"... Ξεκινούν οι δηλώσεις Συμμετοχής

H πρεμιέρα για το Timed Rally Challenge (TRC) θα γίνει στο Διαδρόμιο Σπαθοβουνίου το Σαββατοκύριακο 8-9 Απριλίου 2017 με οργανωτή την Α.Λ.Α.Κορινθίας
Η χωμάτινη ατομική χρονομέτρηση (TRC) είναι ένα εντελώς νέο έπαθλο από την ΟΜΑΕ και σκοπό έχει την συμμετοχή νέων αθλητών αφού από την φύση του είναι ίσως η πιο οικονομική μορφή χωμάτινου αγώνα. Στους αγώνες του TRC μπορούν να συμμετέχουν αγωνιστικά αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών αλλά και χωμάτινες φόρμουλες, αυτές θα έχουν και δικό τους Έπαθλο το DIRT GAMES CHALLENGE. 
Στο Διαδρόμιο θα φιλοξενηθεί ο πρώτος γύρος του επάθλου , η πίστα θα έχει νέα διαμόρφωση.Ο αγώνας θα αποτελείτε από 4 σκέλη .Το κάθε σκέλος  από μία διαδρομή μήκους 2,15χλμ με αφετηρία και τερματισμό. Από τα 4 περάσματα θα μετρήσουν τα 3 καλύτερα του κάθε συμμετέχοντα . Η εκκίνηση είναι υποχρεωτική για στα 4 σκέλη.
Οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν και θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 31/3/2017 και ώρα 20.00. Το παράβολο συμμετοχής έχει οριστεί στα 80,00€ .
Μεγάλος Χορηγός του αγώνα για μια ακόμα φορά η ΑΣΗΜΑΚΗΣ Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων
Όλες τις πληροφορίες για τον αγώνα στο επίσημο site του θεσμού www.trcup.gr   
Μείνετε συντονισμένοι ….
 
 Για το  Γραφείο Τύπου

Σολυγεία, το «μαργαριτάρι» του Σαρωνικού


Σοφικό, Αγγελόκαστρο, Κόρφος
Σολυγεία, το «μαργαριτάρι» του Σαρωνικού


Καταπράσινο τοπίο, καταγάλανες ακρογιαλιές, ξεχωριστά μνημεία και ζεστή φιλοξενία

Σε μικρή απόσταση από την Αθήνα και την πρωτεύουσα της Κορινθίας βρίσκεται η Σολυγεία, μία από τις ωραιότερες περιοχές του νομού και της Πελοποννήσου.

Ο καποδιστριακός δήμος Σολυγείας (01-01-1999) περιλαμβάνει τα χωριά Σοφικό (2100 κάτοικοι), Αγγελόκαστρο (300 κάτοικοι), Κόρφος (300 κάτοικοι).

Παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία φύσης, αφού ο Σαρωνικός σχηματίζει καταγάλανα και δαντελωτά ακρογιάλια, πολλά από τα οποία είναι κατάλληλα για κολύμβηση.

Είναι καταπράσινη ιδιαίτερα με πεύκα, αρκετά ελαιόδεντρα, αμπέλια και καπνοχώραφα (Αγγελόκαστρo).

Η περιοχή έχει ανεπτυγμένη κτηνοτροφία, ενώ παράγεται ελαιόλαδο και μέλι άριστης ποιότητας.

Στην αρχαιότητα το όνομα Σολυγεία είχε μια περιοχή στο λεγόμενο Σολύγειο λόφο, κοντά στο σημερινό χωριό Γαλατάκι σε απόσταση 11 χλμ από το Σοφικό.  Κατά την παράδοση το όνομα το έλαβε από την σύνθεση των λέξεων Σόλων, υγεία. Ο μεγάλος Αθηναίος σοφός και νομοθέτης, κάποια περίοδο της ζωής του, όταν ήταν ασθενής, εγκαταστάθηκε εκεί και το καλό κλίμα και τα νερά της περιοχής βοήθησαν στην αποκατάσταση της υγείας του. Μνημονεύεται για πρώτη φορά στην ιστορία του Θουκυδίδη κατά την εξιστόρηση γεγονότων του Πελοποννησιακού Πολέμου (431-404 π.Χ.).Κατά τη διάρκεια του στην περιοχή έγινε μια από τις σφοδρότερες μάχες τον Σεπτέμβρίο 425π.χ. μεταξύ των Αθηναίων υπό  τον στρατηγό Νικία και Κορινθίων υπό τον Βάττο, οι οποίοι τελικά κατόρθωσαν να τους αποκρούσουν. Κατά την δεύτερη κάθοδο των Δωριέων περίπου το 1104 π.χ., στο Σολύγειο λόφο χτίστηκε από αυτούς ορμητήριο, απ’όπου ξεκινούσαν πολλές εξορμήσεις τους έως ότου κατόρθωσαν να καταλάβουν την Αρχαία Κόρινθο από τους Αιολείς, να καταλύσουν την δυναστεία των Σισυφιδών και να εγκαθιδρύσουν την ηγεμονία του αρχηγού τους Αλήτη. Η Σολυγεία όπως και η Κορινθία υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή μετά την επικράτηση των ρωμαϊκών στρατευμάτων το 146 π.Χ. από τον Λεύκιο Μόμμιο.

Στην περιοχή έκανε σημαντικές ανασκαφές το 1957 ο Νικόλαος Βερδελής. Ανακάλυψε ερείπια ναού που πιθανόν να κτίστηκε στο 800 π.Χ. και λέγεται ότι ήταν αφιερωμένος στην Δήμητρα και την κόρη της Περσεφόνη. Κοντά στο ναό ανακαλύφθηκε νεκροταφείο θαλαμοειδών τάφων Μυκηναϊκής περιόδου (1450-1400 π.Χ.),λείψανα του οποίου είναι και σήμερα ορατά κοντά στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία. Στο περιβάλλον αυτών των τάφων βρέθηκαν κεραμικά αγγεία, ομφαλωτές φιάλες, πυξίδες, ειδώλια. Ορισμένα από αυτά σήμερα εκτίθενται στο Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου.

Κατά τα χρόνια μετά την απελευθέρωση με το Β.Δ. 3-4-1833 σχηματίσθηκαν οι Δήμοι Σολυγείας (1529 κάτοικοι) με έδρα το Σοφικό(πρώτος Δήμαρχος Α. Νόρδας)που περιλάμβανε και τον Κόρφο και Υρνηθίου (194 κάτοικοι) με έδρα το Αγγελόκαστρο (πρώτος Δήμαρχος Βασίλειος Ειρήνης).Αργότερα με το Β.Δ. 27-11-1840 συγχωνεύθηκαν στο Δήμο Σολυγείας, οι Δήμοι Υρνηθίου, Ρυτού και τμήμα του Δήμου Απίας.

Ο Δήμος Σολυγείας με το Β.Δ.31-08-1912 καταργήθηκε και διασπάστηκε σε Κοινότητες και Συνοικισμούς.

Ανασυγκροτήθηκε την 1-1-1999 (Νόμος Καποδίστρια) και περιελάμβανε το Σοφικό (έδρα) , Κόρφο και Αγγελόκαστρο.

Με το Νόμο Καλλικράτη από 01-01-2011 , ο Δήμος αυτός συγχωνεύτηκε στην Κόρινθο.

Τα χωρία της Σολυγείας έχουν σημαντική ιστορία και πολλά αξιοθέατα.

Σοφικό (410 μ. υψόμετρο)

Βρίσκεται στο λόφο του Τζάλικα (780 μ.υψ.)Υπάρχουν μαρτυρίες ότι στη θέση του κατά την κλασσική ήδη εποχή υπήρχε ο οικισμός Πηγή, που διατηρήθηκε έωςτον 10ο αιώνα μ.Χ. Ανοικοδομήθηκε τον 14ο μ.Χ. αιώνα.

Μεγάλο ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση έχει ο Σοφικίτης χιλίαρχος-αντιστράτηγος Ιωάννης Χατζής Μέρτζελλος (1791-1860) που προετοίμασε την επανάσταση στο Σοφικό αφού σε αυτό ορκίστηκαν όλοι οι οπλαρχηγοί που έλαβαν μέρος στην πολιορκία του Ακροκορίνθου (01-04-1821). Στις 30-03-1821 καταφθάνει εδώ ο Επίσκοπος Δαμαλών Ιωνάς και μαζί με τον Μέρτζελο, κυρήσσουν την Επανάσταση στην Κορινθία. Με απόφαση του Εκτελεστικού Σώματος τις 14-07-1823 γίνεται έδρα της Επαναστατικής Κυβέρνησης που παρέμεινε έως τις 16-08-1823 όταν μεταφέρθηκε στη Σαλαμίνα. Το καλοκαίρι του 1826 γίνεται θέατρο εμφυλίων μαχών των Νοταραίων (Ιωάννης εναντίον Παναγιώτη).

Κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου σπουδαία είναι η δράση του εκλεκτού Σοφικίτη Πλοιάρχου Μιλτιάδη Ιατρίδη (1906-1960). Ως κυβερνήτης του υποβρυχίου «Παπανικολής» έδρασε ιδίως στην Αδριατική και κατόρθωσε στα στενά του Ότραντο να βυθίσει 3 ιταλικά οπληταγωγά Ως τα μέσα του 1941 όργωσε με το υποβρύχιό του τον Σαρωνικό,ενώ από τις ακτές του Σοφικού και τον όρμο της Σελώντας εφορμούσαν Άγγλοι και Νεοζηλανδοί σαμποτέρ, που προκαλούσαν φθορές στα πλοία του Άξονα. Με το τέλος του πολέμου (1941) οδήγησε το υποβρύχιο του στη Μέση Ανατολή.

Μέσα στο χωρίο υπάρχουν πολλά σπίτια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, ενώ σε όλη την περιοχή αξίζει κάποιος να επισκεφθεί την ιστορική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Είναι πετρόκτιστος, ιστορικός ναός, χρονολογείται από το 1700 σε ρυθμό μονόκλιτης σταυροειδούς βασιλικής με τρούλο. Έχει σημαντικές τοιχογραφίες και αναπαλαιώθηκε το 2016 με πρόγραμμα της Ε.Ε.
Ακριβώς δίπλα χτίστηκε στις αρχές του 19ου αιώνα ο Άγιος Χαράλαμπος.

Στο ανατολικό άκρο υπάρχει ναός αφιερωμένος από κοινού στους Αγίους Νικόλαο, Δημήτριο. Κτίστηκε το 1780 σε ρυθμό καμαροσκέπαστης βασιλικής με τοιχογραφίες εμπνευσμένες από την καθημερινή ζωή των Σοφικιτών του 18 ου αιώνα.

Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Κτίστηκε στο κέντρο του χωριού (συνοικία Κοκκινιά) το 1842.Είναι πετρόκτιστη βασιλικού ρυθμού, μονόκλιτη.Το τέμπλο χρονολογείται από το 1847.Υπάρχει αγιογραφία του Αγίου Ελευθερίου, έργο του κρητικού Νικολάου Βασιλάκη.Έχει ανακαινισθεί το 2001.

Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου - Οδηγήτρια 320 (μ. υψόμ.)

Βρίσκεται σε απόσταση 3 χλμ από το χωριό, πολύ κοντά στην Ε.Ο. Ισθμίας – Επιδαύρου.
Ο καθηγητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας Αναστάσιος Ορλάνδος που επισκέφτηκε την περιοχή το 1933, θεωρεί ότι το σημερινό καθολικό της Μονής κτίστηκε τον 12ο αιώνα και ότι οικοδομήθηκε επί προύπαρχουσας παλαιοχριστιανικής εκκλησίας. Για την οικοδόμηση της χρησιμοποιήθηκαν υλικά από ένα μεγάλο αρχαιοελληνικό ναό της Αφροδίτης, ορισμένα από τα οποία τα παρατηρούμε σήμερα διάσπαρτα στον περίβολο της Μονής.

Είναι βυζαντινή σταυρεπίστεγος με τρούλο.

Οι τοιχογραφίες χρονολογούνται από τον 12ο αιώνα έως το 1558. Το τέμπλο έγινε το 1801.Σημαντικό κειμήλιο είναι η Ιερή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Οδηγήτριας .
Σε απόσταση 150μ βρίσκεται η Εκκλησία Αγίας Παρασκευής, χρονολογούμενη από το 1617, ανήκουσα στο Κοιμητήριο της Μονής, με τέμπλο αγιογραφημένο το 1737, ενώ σημαντική είναι τοιχογραφία που απεικονίζει τον συρτό χορό των νεανίδων.

Ναός Ταξιαρχών
Βρίσκεται σ’ απόσταση 4 χλμ. από το χωριό στην τοποθεσία Λαρίσι.
Χρονολογείται από τα τέλη του 12ου αιώνα σε ρυθμό βυζαντινής σταυρεπίστεγής με τρούλο.
Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η Εκκλησία Αγίας Τριάδας ,αρχών του 13ου αιώνα, βυζαντινή σταυρεπίστεγος με σπουδαίες αρχαιότροπες τοιχογραφίες.

Στις ακτές του Σοφικού υπάρχουν πανέμορφοι όρμοι ως Αμονίου Καλογερολίμανο, Φραγκολίμανο κατάφυτοι με πεύκα και παραλίες κατάλληλες για κολύμβηση.

Στολίδι πραγματικό για το Σοφικό αποτελεί το ράντζο στην τοποθεσία Λάκα Μπεκατούν (600μ.υψ.) στο λόφο Τζάλικα σε απόσταση 700μ. από το χωριό. Λειτουργεί παιδική κατασκήνωση με θεματικό πάρκο, ενώ γίνονται και πολλές εκδηλώσεις.

Αρκετές ταβέρνες προσφέρουν εκλεκτές σπεσιαλιτέ. Στο θέατρο αρχαιότροπους ρυθμού διοργανώνονται ιδίως το καλοκαίρι πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις θεατρικές μουσικές, χορευτικές.

Μοναδικό είναι στην Κορινθία το έθιμο Γιέμ το τριήμερο του Πάσχα με χορούς και τραγούδια.

Κόρφος, η Ριβιέρα της Σολυγείας

Παίρνουμε το δρόμο ανατολικά του Σοφικού και μέσα από μια ονειρική διαδρομή 8 χλμ, όπου κυριαρχεί το πεύκο, καταλήγουμε σε αυτό το πανέμορφο παραθαλάσσιο χωριό στον μυχό του όρμου.

Το περιβάλλον και το κλίμα είναι υπέροχα, οι ακτές ιδανικές για κολύμβηση, ενώ στις πολυάριθμες ψαροταβέρνες μπορεί κάποιος να γευτεί τις τοπικές θαλάσσιες σπεσιαλιτέ.


Ένας ανηφορικός αλλά καλός δρόμος σε απόσταση 4 χλμ. βόρεια του χωριού, οδηγεί στο ιστορικό ξωκλήσι της Παναγίας του Στειρίου στην ομώνυμη τοποθεσία.

Κτίστηκε το δεύτερο ήμισυ τον 11ο αιώνα. Έχει συνδεθεί με τον Όσιο Λουκά Στειρίτη, ιδρυτή Μονής στη Βοιωτία που έμεινε στην Κορινθία κατά τα έτη 918-928 και ασκήτεψε εδώ.

Είναι τύπος τρούλου σταυροειδούς. Ο βυζαντινός γλυπτός διάκοσμος περιορίζεται στο μαρμάρινο τέμπλο. Στο δάπεδο του Ιερού διασώζεται ικανό τμήμα του από πολύχρωμα τεμάχια μαρμαροθετήματος με το οποίο ήταν κάποτε ολόκληρο στρωμένο.

Είναι ορατές αξιόλογες τοιχογραφίες του 1668 έργο του μεγάλου Ναυπλιώτη ιερομόναχου, αγιογράφου Θεόδουλου Κακαβά.

Στον περιβάλλοντα χώρο διακρίνονται μεσαιωνικά κτιριακά λείψανα που δείχνουν ότι ο Ναός ήταν καθολικό Μονής. Καλύτερα σώζεται διώροφο βυζαντινό κτίριο βόρεια του Ναού.
Σε απόσταση 1,5 δυτικά του χώρου υπάρχει το ξωκλήσι της Αγίας Άννας. Κτίστηκε το 1774 και αποτελούσε το καθολικό Μονής, τα υπόλοιπα κτίρια της οποίας, ως κελιά μοναχών είναι σήμερα σε ερειπώδη κατάσταση.

Σε απόσταση 3,5 χλμ.ανατολικά ο δρόμος οδηγεί στο Καλαμιανό, όπου το 2001 εντοπίστηκαν ερείπια οικιστικού συγκροτήματος, αξιόλογου λιμανιού την Μυκηναϊκή περίοδο. Οι ντόπιοι το αποκαλούν «λιμάνι του Αγαμέμνονα».

Θεωρείται ότι ήκμασε τον 13ο αιώνα π.Χ.

Νοτιότερα δρόμος οδηγεί στον όρμο της Σελώντας με αμμουδερή παραλία, που χρησίμευε ως καταφύγιο του «Παπανικολή» κατά του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στο Κόρφο λειτουργούν πολλά ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ενώ έχουν κατασκευαστεί πολλές εξοχικές κατοικίες Ελλήνων και ξένων.


Αγγελόκαστρο

Γραφικό ορεινό χωριό στο ύψωμα της Πουλαγέζας, σε υψόμετρο 740μ. Απέχει 8 χλμ. από το Σοφικό. Στην αρχαιοελληνική περίοδο στην περιοχή του εικάζεται ότι υπήρχε ο οικισμός του Υρνηθίου.

Ακμάζει τα βυζαντινά χρόνια. Το όνομα το πήρε, κατά πάσα πιθανότητα από το «κάστρο των αγγελιών» που υπάρχει στο χωριό και από το οποίο μεταφέρονταν με δαυλούς μηνύματα σε άλλες περιοχές. Κτίστηκε τον 12ο αιώνα από το Βυζαντινό αυτοκράτορα Άγγελο Κομνηνό. Σήμερα καταλαμβάνει έκταση 4 στρεμμάτων . Αποτελείται από ακρόπολη με πύργο - παρατηρητήριο και αυλή από πύργους και οικίσκους, ενώ έξω από την αυλή υπάρχουν ερείπια ρωμαικών οικιών.

Κατά την Επανάσταση του 21’ σπουδαία ήταν η δράση του Αγγελοκαστρίτη χιλίαρχου Βασίλειου Ειρήνη, μετέπειτα Δημάρχου, που πολέμησε υπό τους Νικηταρά, Γενναίο Κολοκοτρώνη με σπουδαία συμμετοχή στη μάχη των Δερβενακίων (26-07-1822).
Σε απόσταση 2 χλμ νότια του χωριού στην τοποθεσία Πατίμα, ο δρόμος που συνεχίζει προς Αραχναίο, μας οδηγεί σε ερείπια, αρχαίου κτίσματος που ο θρύλος θεωρεί ότι ήταν το παλάτι της πριγκίπισσας Υρνηθώς.

Σε χώρο εντός της νέας εκκλησίας του Αγίου Δημητρίου (1997), λειτουργεί Εκκλησιαστικό-Λαογραφικό Μουσείο, με πολύτιμα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων απεντοιχισμένες τοιχογραφίες του Ναού Αγίου Νικολάου.

Δίπλα υπάρχει η παλαιά εκκλησία που μετονομάστηκε προς τιμής του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Χρονολογείται από τα μέσα του 19ου αιώνα,λιθόκτιστη βασιλική με υπερυψωμένο τετράγωνο θολωτό τρούλο.

Στο κέντρο του χωριού υπάρχει ο αρχαιότερος ναός του Αγίου Νικολάου, χρονολογούμενος από τον 10ο αιώνα,ανακηρυγμένος διατηρητέος.

Είναι πετρόκτιστος κεραμοσκεπής σε ρυθμό μονόκλιτης βασιλικής με θαυμάσιες βυζαντινής τέχνης τοιχογραφίες.

Στο Ναό αυτό βρέθηκαν εκτός άλλων και μεταφέρθηκαν στο τοπικό Μουσείο:
-Eυαγγέλιο έκδοσης Βενετίας 1761
- 12 Ευαγγέλια έκδοσης Βενετίας 1876
-ευχολόγιο έκδοσης 1631

Λειτουργεί ταβέρνα που προσφέρει νόστιμα τοπικά κτηνοτροφικά προϊόντα.

Πολύ κοντά στο Σοφικό (12 χλμ )εντός του Νομού Αργολίδας επί της Εθνικής Οδού βρίσκεται η ιστορική Μονή της Παναγίας Αγνούτας.

Η περιοχή μπορεί να αποτελέσει βάση εκδρομών σε πολλές ενδιαφέρουσες γειτονικές τοποθεσίες όπως Επίδαυρος, Ναύπλιο, Μυκήνες, Αρχ. Κόρινθος, Λουτράκι. 

Ελάτε στην όμορφη Σολυγεία. Θα σας εντυπωσιάσει το καταπράσινο τοπίο, οι καταγάλανες ακρογιαλιές, τα μνημεία, η φιλοξενία των κατοίκων!
 
 http://www.protothema.gr/travelling/article/664701/solugeia-to-margaritari-tou-saronikou/

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΛΕΝΙΑΣ

Τα αξιοθέατα και ιστορικές τοποθεσίες μας μόνο με επιτόπια επίσκεψη θα έρθετε με αυτά  σε τέλεια επαφή.

 Ενημερωτικά μόνο παρατίθενται εδώ τα σημαντικότερα στοιχεία, σαν ερέθισμα για όποιον ενδιαφέρεται, ώστε να τα ανακαλύψει και να νιώσει το ιδιαίτερο εκείνο αίσθημα της πρώτης επαφής. 

 Ο βυζαντινός ναός του Αγίου Νικολάου με αρκετά ενδιαφέρουσες βυζαντινές τοιχογραφίες και χρονολογείται περίπου στο τέλος του 12ου αιώνα.

 Ο μεταβυζαντινός ναός του Αγίου Παντελεήμονα (πρώην Άγιος Νικόλαος)  με τις τοιχογραφίες του Μαρίνου Κακαβά και χρονολογείται το 1593.

 Η Ζωοδόχος πηγή (Μουσκουφίτσα) με την μάχη της Κλεισούρας, που χρονολογείται το 1800 και πρόσφατα ανακαινίσθηκε.

 Και το σπήλαιο που ο Wiseman αναφέρει ότι η κατοικήθηκε ήδη από την κλασική εποχή. Με σταλαγμίτες και σταλακτίτες εξαιρετικά μεγαλοπρεπείς.

 

Από τα ξωκλήσια λειτουργούνε σήμερα ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Σωτήρα (Μεταμόρφωση) ο Άγιος Νικόλαος (Βυζαντινός) Ο Άγιος Παντελεήμονας (Μεταβυζαντινός), η Μουσκουφίτσα (Ζωοδόχου πηγής), και ο Άγιος Κωνσταντίνος (στο Αλαμάν).

 Ερειπωμένα η εξαφανισμένα σήμερα γνωστά ξωκλήσια είναι ο Άγιος Λιάς, στην κορυφή της Νυφίτσας, η Αγία Κυριακή Στο ξερόκαμπο, ο Άγιος Ασώματος, δυτικά του Παλαιού Σχολείου, ο Άγιος Αθανάσιος στ΄ Αλωνάκια και ίσως ο Άγιος Σπυρίδων στο Φλεβάρι και η Άγια Κυριακή στο Δερβένι (βόρεια από το Κουκουνάρι).

 Όλα τα ερημοκλήσια γκρεμίστηκαν και χτίστηκαν στις δύο τελευταίες δεκαετίες γύρο από το χωριό· αν εξαιρέσει κανείς τον Άγιο Νικόλα και τον Άγιο Παντελεήμονα, ίσως ο Αϊδημήτρης ήταν το πιο παλιό. Στο Αλαμάνο όμως αν ληφθεί υπόψη το τοπωνύμιο Παλιός Αγ. Κων/νος, πρέπει να συμπεράνουμε ότι η πρώτη εκκλησία είχε χτιστεί τουλάχιστο πριν από δύο ή τρεις αιώνες. Ο Αϊ Λιάς είναι χτισμένος στο πιο εντυπωσιακό σημείο· στη δυτική κορυφή της Κλενιάτικης Νυφίτσας. Δεν αποκλείεται στο σημείο αυτό να υπήρχε αρχαίο κτίσμα.

Η καλλιέργεια του καπνού στο Στεφάνι Κορινθίας

Προσλήψεις 40 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Προσλήψεις 40 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας

Αποτέλεσμα εικόνας για Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας ανακοινώνει την πρόσληψη 40 ατόμων (Φυλάκων) για την κάλυψη εποχικών αναγκών στο Νομό Κορινθίας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ένωση Θεολόγων Κορινθίας: Eίμαστε εκπαιδευτικοί με ευαισθησία και ενδιαφέρον για κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως φύλου


Στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης
Ημερίδας με θέμα: “Από την αποδόμηση του βιολογικού φύλου των εφήβων στη χειραγώγηση μιας άβουλης κοινωνίας”, και από την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων Ν. Κορινθίας, υπό την αιγίδα του Δήμου Κορινθίων

και τη συνεργασία των συλλόγων γονέων 1ου, 2ου, 4ου Γυμνασίων Κορίνθου, του Γυμνασίου Χιλιομοδίου και τους Συλλόγους Πολυτέκνων και Τριτέκνων Κορινθίας, θέλουμε να ενημερώσουμε για τα εξής:

Όσον αφορά εμάς, είμαστε μάχιμοι εκπαιδευτικοί με ευαισθησία και ενδιαφέρον για κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως φύλου, χρώματος, καταγωγής ή σεξουαλικού προσανατολισμού. Η αγάπη και το ενδιαφέρον για τα παιδιά και οι ανησυχίες μας για το μέλλον τους, καθώς και το μέλλον του τόπου μας, μας θέτουν πάντοτε σε θέση ευθύνης απέναντι σε μαθητές και γονείς.

Στο πλαίσιο αυτό πήραμε την πρωτοβουλία να συνδιοργανώσουμε αυτή την ημερίδα, με σκοπό να ενημερωθούμε κι εμείς αλλά και οι γονείς και οι μαθητές για το ζήτημα των «έμφυλων ταυτοτήτων» από έγκριτους επιστήμονες και ακαδημαϊκούς.
Εμείς θεωρούμε ότι η αποδόμηση του βιολογικού φύλου των εφήβων οδηγεί σε εκφυλισμό και άρα σε κοινωνία ευκολότερα χειραγωγήσιμη, φθίνουσα πληθυσμιακά, και πολιτισμικά . 
 Ως υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, λοιπόν οφείλαμε να ζητήσουμε τη συνδρομή αυτών που κατέχουν επιστημονικά αυτές τις γνώσεις,κι αν κάνουμε λάθος να αναθεωρήσουμε εμείς.

Απέχουμε από πολιτικούς χώρους και οργανώσεις (ομοφοβικές, ρατσιστικές, κ.λ.π.), μας ενδιαφέρει ο πλουραλισμός και η πολυφωνία, γι’αυτό και καλέσαμε ομιλητές ανεξαρτήτως παρατάξεων και ιδεολογιών. Θεωρούμε υπέρτατο αγαθό την ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση κάθε τεκμηριωμένης επιστημονικά άποψης και καλούμε όποιον διαφωνεί ή συμφωνεί, να εκφραστεί με διάλογο σεβόμενος τις Συνταγματικές επιταγές,και τους Νόμους που δίνουν το δικαίωμα σε κάθε πολίτη που διαφωνεί ή συμφωνεί να μπορεί να εκφράζεται ελεύθερα. Ο ρόλος μας, να «άγουμε παιδεία» απαιτεί να είμαστε δεκτικοί σε κάθε άνθρωπο, λέγοντας παράλληλα άφοβα την αλήθεια, πέρα από ιδεοληψίες, αγκυλώσεις, πολιτικές σκοπιμότητες και προκαταλήψεις.


Για το ΔΣ της ΠΕΘ Ν. Κορινθίας,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΕΤΖΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                                                 ΤΟΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Θεατρική παράσταση: «Να ζει το Μεσολόγγι» του Β. Ρώτα (19/3 Κόρινθος)

Την Κυριακή στην Κόρινθο ο Σάββας Καλεντερίδης


0 18
Την Κυριακή στις 11:00 το πρωί 

στο Επιμελητήριο στην Κόρινθο , οι σύλλογοι Λακεδαιμονίων και Ποντίων Κορινθίας, θα σας παρουσίασουν το Σάββα Καλεντερίδη ο οποίος θα μας ενημερώσει για όλα όσα συμβαίνουν κοντά μας και μας επηρεάζουν. 
Σας περιμένουμε.

Συντονίζει ο Βασίλης Πανταζής

Είσοδος ελεύθερη.

Κυριακή, 12 Μαρτίου 2017

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΙΝΗ ΚΑΛΚΟΥΤΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΜΟΝΑΧH

Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά αλλά και ξεχωριστή τιμή να προλογίζεις ένα άρθρο στο οποίο πρωταγωνίστρια είναι μια παλιά Κορίνθια γνώριμη από τα παιδικά μας χρόνια που εδώ και χρόνια ως ιεραπόστολος σε χώρες όπως η Ινδία, Μαδαγασκάρη, Κορέα κ.ά δημιουργεί ένα τεράστιο Χριστινιακό ανθρώπινο φιλανθρωπικό έργο.
Αναφερόμαστε στην μοναχή του Οσίου Παταπίου Νεκταρία  Παραδείση.
Μεγαλώσαμε στην ίδια γειτονία στην οδό Σμύρνης στο Συνοικισμό Κορίνθου .
Το κοσμικό όνομά της ήταν Νικομάχη και είναι ένα από το έξι παιδιά(πέντε κορίτσια και ένα αγόρι) της οικογένειας των αξέχαστων Έκτορα και Μαργαρίτας Παραδείση. Οικογένεια πολύ κοντά στην εκκλησία με πνευματικό πατέρα τον γέροντα Νεκτάριο, ο οποίος άλλωστε ήταν ο «Πατέρας» όλων μας στον προσφυγικό Συνοικισμό Κορίνθου.
Μόλις τελείωσε το Λύκειο η Νικομάχη πήγε ως μοναχή στην μονή του Οσίου Παταπίου.
Μαζί με τον επίσης Κορίνθιο (αρχαία Κόρινθος) τον πατέρα Ιγνάτιο Σενή (νυν Μητροπολίτη Μαδαγασκάρης), δημιούργησαν ένα τεράστιο φιλανθρωπικό έργο στην Καλκούτα για το οποίο θα αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω στο άρθρο του ο ανηψιός της Έκτορας Παραδείσης.
Απλά εμείς θέλουμε να τονίσουμε ότι αυτός είναι ο ρόλος των ιερέων ,δεσποτάδων και μοναχών. Να ζουν ανάμεσα σε ανθρώπους που βιώνουν την δυστυχία και την φτώχεια και να τους στηρίζουν με όλες τους τις δυνάμεις.
Το να ζεις σε πολυτελή μέγαρα και βίλες και να παριστάνεις τον «ελεήμονα Χριστιανό» μέσα από το μάρκετινγκ  και τις δημόσιες σχέσεις αυτό είναι ο γνωστός «Φαρισαϊσμός»
Υποκλινόμαστε στο τεράστιο έργο της συμπατριώτισσας μοναχής και της ευχόμαστε υγεία και δύναμη για να μπορέσει να συνεχίσει αυτό το έργο.
Ένα έργο που δεν τιμά μόνο την Κόρινθο , το Λουτράκι και την Ελλάδα γενικότερα , αλλά ολοκληρο τον Ορθόδοξο Χριστιανικό κόσμο!
Στην Καλκούτα και την ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχει καμία άλλη ιεραποστολή και από καμμία Ορθόδοξη χώρα πλην της ιεραποστολής που αναφέρουμε.
Καλούμε όποιον μπορεί και όσο μπορεί να στηρίξει αυτό το πραγματικά Θεάρεστο και σοβαρό κοινωνικό έργο

Λάκης Γιαννιδάκης

Άρθρο του Έκτορα Ρουμελιώτη:
Η Καλκούτα είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου και όπως όλες οι μεγάλες πόλεις, αντιμετωπίζει πολλές δυσχερείς καταστάσεις και προβλήματα.
Εμπνευσμένοι από τις διδαχές του Κυρίου για αγάπη και φροντίδα στον συνάνθρωπο, μεμονωμένοι άνθρωποι, ή και οργανισμοί προσφέρουν βοήθεια και στήριξη για την βελτίωση των πολύ άσχημων συνθηκών ζωής που επικρατούν στην πόλη αυτή.
Το 1993, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, με τον πατέρα Ιγνάτιο Σενή (νυν Μητροπολίτη Μαδαγασκάρης) και την μοναχή  Νεκταρία Παραδείση, δημιούργησε το Philanthropic Society of the Orthodox Church στην Καλκούτα, προορισμένο να βοηθάει αυτούς που είναι αποκομμένοι από την κοινωνία, όπως άτομα από τις παραγκουπόλεις, αναλφάβητους, ορφανά, χήρες, αρρώστους, ανάπηρους και φτωχούς ανθρώπους. Το Philanthropic Society παρέχει στους ενδεείς (ανάπηρους, φτωχούς, ορφανά κλπ)  της Καλκούτας, ανθρωπιστική βοήθεια κάθε είδους. Παρέχει δηλαδή, τροφή, φάρμακα, στέγη και ρουχισμό  σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, σπίτι για ορφανά, υπηρεσίες για αναπήρους, κλινικές και σχολεία με πιστοποιημένους δασκάλους και δωρεάν σχολικό εξοπλισμό στα παιδιά των  χωριών, όπως και οικονομική βοήθεια για έργα ανάπτυξης στα χωριά. Ο Χριστιανικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος της Καλκούτας,  υιοθετώντας και υλοποιώντας  το «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»,  βιώνει με τρόπο συγκλονιστικό σε άθλιες συνθήκες, το «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν». Ο πατήρ Ιγνάτιος Σενής, εδώ και αρκετά χρόνια, όπως προαναφέραμε, είναι  Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης και όλο το βάρος του τεράστιου έργου έπεσε όπως ήταν φυσικό «στους ώμους»  της αδελφής Νεκταρίας. Έργο ομολογουμένως δυσβάστακτο έως ασήκωτο και μάλιστα για μια γυναίκα, σε συνθήκες υπανάπτυκτης χώρας. Όμως όλως παραδόξως, με την βοήθεια του Θεού και την μικρή στήριξη χριστιανών φιλανθρώπων, το έργο συνεχίζεται
Το 1993, η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, με τον πατέρα Ιγνάτιο Σενή (νυν Μητροπολίτη Μαδαγασκάρης) και την μοναχή  Νεκταρία Παραδείση, δημιούργησε το Philanthropic Society of the Orthodox Church στην Καλκούτα, προορισμένο να βοηθάει αυτούς που είναι αποκομμένοι από την κοινωνία, όπως άτομα από τις παραγκουπόλεις, αναλφάβητους, ορφανά, χήρες, αρρώστους, ανάπηρους και φτωχούς ανθρώπους. Το Philanthropic Society παρέχει στους ενδεείς (ανάπηρους, φτωχούς, ορφανά κλπ)  της Καλκούτας, ανθρωπιστική βοήθεια κάθε είδους. Παρέχει δηλαδή, τροφή, φάρμακα, στέγη και ρουχισμό  σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, σπίτι για ορφανά, υπηρεσίες για αναπήρους, κλινικές και σχολεία με πιστοποιημένους δασκάλους και δωρεάν σχολικό εξοπλισμό στα παιδιά των  χωριών, όπως και οικονομική βοήθεια για έργα ανάπτυξης στα χωριά. Ο Χριστιανικός Φιλανθρωπικός Σύλλογος της Καλκούτας,  υιοθετώντας και υλοποιώντας  το «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη»,  βιώνει με τρόπο συγκλονιστικό σε άθλιες συνθήκες, το «αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν». Ο πατήρ Ιγνάτιος Σενής, εδώ και αρκετά χρόνια, όπως προαναφέραμε, είναι  Μητροπολίτης Μαδαγασκάρης και όλο το βάρος του τεράστιου έργου έπεσε όπως ήταν φυσικό «στους ώμους»  της αδελφής Νεκταρίας. Έργο ομολογουμένως δυσβάστακτο έως ασήκωτο και μάλιστα για μια γυναίκα, σε συνθήκες υπανάπτυκτης χώρας. Όμως όλως παραδόξως, με την βοήθεια του Θεού και την μικρή στήριξη χριστιανών φιλανθρώπων, το έργο συνεχίζεται.

ΤΟ ΕΡΓΟ
Τροφή για τους φτωχούς:
-Το 1992 ξεκίνησε το Πρόγραμμα πρωινού συσσιτίου, με παροχή  καθημερινής τροφής  από  γάλα και μπισκότα, για  περίπου 200 άστεγα παιδιά από τις γύρω παραγκουπόλεις.
--Επί 15 συναπτά έτη, πάνω από 2000 ηλικιωμένοι, ανάπηροι και ανήμποροι άνθρωποι, τροφοδοτούνταν σε εβδομαδιαία βάση  από την εκκλησία με τα αναγκαία τρόφιμα. Τα τελευταία χρόνια, λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων, το σύστημα παροχής φαγητού άλλαξε και περιορίστηκε στη σίτιση   100 φτωχών από τους φτωχότερους ανθρώπους – δύσκολη όντως η επιλογή! -  των οποίων η επιβίωση εξαρτάται από αυτό το γεύμα.!

Ορφανοτροφεία:
-Ένα από τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα έργα του Philanthropic Society είναι η ίδρυση των δυο  Ορφανοτροφείων για κορίτσια το 1999 και για αγόρια το 2010, στο χωρίο Bakeshwar στα προάστια της Καλκούτας. Σε όλα αυτά τα χρόνια εκατοντάδες αγόρια και κορίτσια πέρασαν από τα δυο ορφανοτροφεία ζώντας σε έναν επίγειο  παράδεισο.
Προσφέρεται σήμερα στους τρόφιμους των δυο ορφανοτροφείων:
-πλήρης διατροφή (5 φορές την ημέρα) και  παντοειδής φροντίδα.
- Δωρεάν εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά, είτε στο αγγλικό σχολείο του Philanthropic Society, που είναι το St. Ignatius High School, είτε σε ιδιωτικά σχολεία, όπου η εκπαίδευση γίνεται στα Bengali, την τοπική γλώσσα τους.
- Βιβλία, σχολικές στολές και σχολικός εξοπλισμός.
-Ενισχυτική διδασκαλία το απόγευμα, όπου καθηγητές, αλλά κυρίως οι μεγαλύτερες κοπέλες του ορφανοτροφείου, οι οποίες  έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και πλέον είναι δασκάλες στο σχολείο, διδάσκουν στα παιδιά αγγλικά, Bengali, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες, με σκοπό να αποκτήσουν γερές ακαδημαϊκές βάσεις.
-Επιπλέον τα παιδιά ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται οικονομικώς, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο πανεπιστήμιο. Δίνεται μεγάλη έμφαση και καταβάλλεται πράγματι  ιδιαίτερη προσπάθεια στην εκπαίδευση, καθώς αποτελεί ισχυρό εφόδιο ώστε να μπορέσουν τα παιδιά  να σταθούν στα πόδια τους, σε μια δύσκολη κοινωνία.
Υπηρεσίες για τους ανήμπορους:
 Το Philanthropic Society παρέχει ορισμένες υπηρεσίες στους ανάπηρους και ανήμπορους ανθρώπους της περιοχής. Συγκεκριμένα:
- διανέμει δωρεάν, ειδικά χειροκίνητα ποδήλατα,  αναπηρικά αμαξίδια αλλά και γυαλιά μυωπίας,
- συμβάλλει οικονομικά στην κάλυψη χειρουργικών επεμβάσεων και πάσης φύσεως ιατρικών δαπανών σε τυφλούς ανάπηρους και κωφούς.
Κλινικές
-Υπάρχουν πέντε κλινικές στα γύρω χωριά, που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν με έξοδα του Philanthropic Society. Αυτές οι κλινικές παρέχουν δωρεάν εξετάσεις και φαρμακευτική αγωγή σε ανθρώπους όλων των ηλικιών που προέρχονται από τα φτωχά στρώματα των χωριών της Καλκούτας.

Σχολεία:
Το Philanthropic Society πιστεύει πως η εκπαίδευση αποτελεί ένα βασικό όπλο για την αντιμετώπιση πολλών ανθρωπιστικών και κοινωνικών προβλημάτων και ότι τα «πεφωτισμένα» μυαλά μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις δυσκολίες σε έναν σκληρό κόσμο. Κάτω από την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Society, λειτουργούν πέντε σχολεία σε απομακρυσμένα χωριά της Δυτικής Βεγγάλης. Το Philanthropic Society, παρέχει μισθωμένους δασκάλους, δωρεάν σχολικό εξοπλισμό, βιβλία και γραφική ύλη στους μαθητές και καθηγητές, στολές, ρουχισμό, ιατρική και φαρμακευτική βοήθεια. Στόχος είναι να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση άτομα, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αποκλεισμένα από αυτήν,  λόγω του τόπου διαμονής και της οικονομικής τους κατάστασης. Παράλληλα προσφέρονται και υποτροφίες για τους μαθητές που θέλουν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

-«St Ignatius High School»: Εκτός από αυτά τα πέντε σχολεία, το Philanthropic Society λειτουργεί τα τελευταία  έξη χρόνια, ένα έκτο σχολείο δίπλα στο ορφανοτροφείο. Το « St Ignatius High School»,  είναι ένα σύγχρονο σχολείο αγγλικής εκπαίδευσης, όπου δίνεται η δυνατότητα στα φτωχά και ορφανά παιδιά του ορφανοτροφείου να φοιτήσουν δωρεάν. Οι μαθητές, μέσα σε ένα καθαρό και προσεγμένο περιβάλλον,  έχουν πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου αγγλική εκπαίδευση, καθώς εκτός από το καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό υπάρχουν εργαστήρια φυσικής και χημείας, αίθουσα υπολογιστών και μια πλήρως εξοπλισμένη βιβλιοθήκη. 
Έργα ανάπτυξης στα χωριά:
Ένα από τα βασικά έργα του Philanthropic Society είναι η πάσης φύσεως υποστήριξη των φτωχών που ζουν στα χωριά και στις υποανάπτυκτες περιοχές της Καλκούτας. Παρέχονται  τα βασικά για την επιβίωσή τους, όπως τρόφιμα, ρουχισμός, φάρμακα, στέγη και εκπαίδευση. Προσφέρεται οικονομική υποστήριξη σε άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν την δική τους μικρή  «επιχείρηση» για να βγάζουν τα προς το ζην, ενώ παρέχονται δωρεάν αργαλειοί σε γυναίκες για να βγάζουν αξιοπρεπώς το ψωμί τους. Παράλληλα χρηματοδοτούνται έργα ανάπτυξης σε χωριά, όπως  δημιουργία πηγαδιών για πόσιμο νερό, σπίτια για αστέγους, ορφανά και ανάπηρους, τουαλέτες αλλά και ηλεκτρικό ρεύμα σε περιοχές χωρίς φως.

Χριστιανική Ζωή
Γίνονται όλες οι Ακολουθίες στις διάφορες Εκκλησίες από Ινδούς ιερείς. Η Θεία Λειτουργία στα Ελληνικά, Μπεγκόλι και Αγγλικά, αγρυπνίες, κατηχήσεις νεοφωτίστων, βαπτίσεις, εκμάθηση Βυζαντινής Μουσικής, πρωινή - Βραδινή προσευχή στα Ορφανοτροφεία, μεταφράσεις Ακολουθιών στην τοπική γλώσσα, όλες οι Ακολουθίες των μεγάλων χριστιανικών εορτών,(Πάσχα, Χριστουγέννων, Θεοφανείων κλπ).
 
Τρέχοντα έργα:
- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ: συντήρηση των κτιρίων και της περίφραξης  του ορφανοτροφείου. Λόγω της υγρασίας, των βροχών και των πλημμυρών στην περιοχή αυτή, οι εγκαταστάσεις χρειάζονται συχνή συντήρηση.
- ΦΡΑΧΤΗΣ: Γίνεται συντήρηση ενός υπό κατάρρευση τμήματος του φράκτη. Αργότερα με την εξεύρεση πόρων  θα γίνει συντήρηση και στο υπόλοιπο τμήμα του φράχτη.
-ΛΙΜΝΗ: Ένα έργο που χρειάζεται οικονομικούς πόρους για να συνεχιστεί είναι η περίφραξη της λίμνης. Η λίμνη χρησιμεύει για την εκτροφή ψαριών που θα αλιεύονται για να καταναλώνονται από τα παιδιά. Το έργο αυτό είναι αρκετά σημαντικό καθώς μειώνονται τα έξοδα αγοράς των αλιευμάτων.
-ΠΕΡΙΒΟΛΙ: Για τον ίδιο λόγο, έχει δημιουργηθεί και ένα μικρό περιβόλι στο πίσω μέρος του ορφανοτροφείου, όπου καλλιεργούνται διάφορα λαχανικά και φρούτα τα οποία χρησιμοποιούνται στο καθημερινό συσσίτιο των παιδιών  του ορφανοτροφείου, με στόχο την επέκτασή του.
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Τέλος, ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του σχολείου. Το St. Ignatius High School, λόγω της οργάνωσης, της πειθαρχίας, του υψηλού επιπέδου γνώσεων που παρέχει, και γενικώς της καλής του φήμης, δέχεται όλο και περισσότερους μαθητές. Οι ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις δεν μπορούν να φιλοξενήσουν παραπάνω μαθητές, κυρίως όμως οι μαθητές που αποφοιτούν από το γυμνάσιο αναγκάζονται να αναζητήσουν άλλο σχολείο, καθώς δεν υπάρχουν αρκετές αίθουσες για τις τάξεις του λυκείου. Σ’ αυτή τη φάση, γίνονται τα σχέδια για ένα μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο σχολείο που θα μπορεί να φιλοξενήσει παραπάνω μαθητές. Οι οικονομικές ανάγκες γι’ αυτό το σχολείο είναι μεγάλες και η εξεύρεση πόρων είναι ο καθοριστικός παράγοντας, από τον οποίο θα εξαρτηθεί  η πραγματοποίηση ή μη,  του έργου αυτού.
Τέλος, το Philanthropic Society επιθυμεί για άλλη μια φορά να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του στους ανθρώπους που πιστεύουν και στηρίζουν ποικιλοτρόπως  αυτή την Ιεραποστολική και Φιλανθρωπική προσπάθεια που γίνεται επί δεκαετίες στην Καλκούτα των Ινδιών. Οπωσδήποτε όμως η οικονομική κρίση που ταλανίζει την πατρίδα μας έχει τον αντίκτυπό της στο έργο που συντελείται στην Ινδία. Η έλλειψη πόρων δυσκολεύει αφάνταστα αυτή την προσπάθεια.
Όμως πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Θεός θα βοηθήσει ώστε να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και στο μέλλον και να πάρουν μια γεύση και γνώση του Χριστιανικού μηνύματος και της Χριστιανικής Αγάπης και άλλοι συνάνθρωποι μας, σε τόπους μακρινούς!
Αδελφή Νεκταρία
 – Επικοινωνία: srnectaria@hotmail.com
  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ - Κυριακή της ορθοδοξίας

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ - Ψαλμωδίες κοριτσιών

Με εκτίμηση, 
Έκτορας Ρουμελιώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

 http://www.sfedona.gr/

…Τι σχέση έχει με την Κορινθία η φράση: «Είμαστε για τα πανηγύρια»;


Αποτελέσματα και βαθμολογία Α’ Κορινθίας - 23η αγωνιστική

Αποτελέσματα 23ης αγωνιστικής

Κόρινθος – Κόρινθος 2006 3-2

Πέλοπας Κιάτου – Πανσολυγειακός
5-0

Ολυμπιακός Λουτρακίου – Θύελλα Πετρίου 0-1

Παννεμεατικός – Ισθμιακός 1-1

Πανκαμαριακός – Ατρόμητος Χιλιομοδίου 3-0

Ολυμπιακός Άσσου – Τενεάτης Αθικίων 1-0

Ηρακλής Λεχαίου – Αστέρας Δερβενίου 2-1

Ελλάς Βέλου – Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-3
Βαθμολογία

1.       Πέλοπας Κιάτου 59

2.       Κόρινθος 56

3.       Κόρινθος 2006 55

4.       Πανκαμαριακός 44

5.       Ισθμιακός 36

6.       Ηρακλής Ξυλοκάστρου 33

7.       Ελλάς Βέλου 33

8.       Αστέρας Δερβενίου 30

9.       Ηρακλής Λεχαίου 29

10.   Ολυμπιακός Άσσου 27

11.   Πανσολυγειακός 25

12.   Παννεμεατικός 24

13.   Θύελλα Πετρίου 22

14.   Τενεάτης Αθικίων 21

15.   Ολυμπιακός Λουτρακίου 11

16.   Ατρόμητος Χιλιομοδίου 9
 

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2017

Γιορτή Παιδικού Βιβλίου στην Κόρινθο

Σάββατο, 1 Απριλίου στις 10 π.μ. - 2 μ.μ.

Η Γιορτή Παιδικού Βιβλίου, πιστή στο Απριλιάτικο ραντεβού της, ετοιμάζεται να παρουσιαστεί για έβδομη χρονιά στην Κόρινθο. Οι περισσότεροι συμπολίτες μας την γνωρίζουν ήδη, είναι όμως ώρα κι ευκαιρία να πούμε περισσότερα πράγματα γι αυτήν: Πρώτα απ' όλα, επιμένουμε να την ονομάζουμε "γιορτή" κι όχι "εκδήλωση". Επειδή σαν μια γιορτή του παιδικού βιβλίου πρωτοσχεδιάστηκε το 2011, και τη χαρά τού να αγαπάς και να γιορτάζεις τα βιβλία υποστηρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Γίνεται υπό την αιγίδα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και του ΚΕΠΑΠ, αλλά είναι μια "χειροποίητη" γιορτή: Οι μαθητές του Δήμου και οι δάσκαλοί τους -που είναι οι επίσημοι προσκεκλημένοι- είναι και οι κύριοι διοργανωτές της. Ζωγραφίζουν τις αφίσες που στολίζουν το Δ.Θέατρο και τις γειτονιές των σχολείων τους, γνωρίζουν στις τάξεις τους το έργο του προσκαλεσμένου, κάθε χρόνο, συγγραφέα, την ιστορία της χώρας που είναι, κάθε χρόνο, η τιμώμενη από την ΙΒΒΥ, τραγουδούν στο Δ. Θέατρο, παίζουν στην Μπαντίνα την ώρα της υποδοχής των "πρεσβευτών" της τιμώμενης χώρας, ζωγραφίζουν στην Δ. Πινακοθήκη, κάνουν χειροτεχνίες στο Λαογραφικό Μουσείο, γνωρίζουν και συνομιλούν με έναν συγγραφέα, ταξιδεύουν στο ετήσιο, μυστικό κι εξαίσιο ταξίδι με τον Πήγασο...
Πώς να μην είναι γιορτή;
Για φέτος, η σελίδα https://www.facebook.com/events/162863914228191/, θα σας καθοδηγεί κάθε μέρα, βήμα βήμα, σε μια γνωριμία με την φετεινή τιμώμενη χώρα, τη Ρωσία, και τον εξαιρετικό συγγραφέα Αντώνης Παπαθεοδούλου - Antonis Papatheodoulou !

Διαβάστε

Η Ειρήνη Παπά έδωσε σημεία ζωής – Στο Χιλιομόδι η Ελληνίδα ηθοποιός

Στο Χιλιομόδι Κορινθίας, στο πατρικό της σπίτι, που βρίσκεται στο κέντρο του χωριού, επέλεξε να κάνει φέτος διακοπές η...