Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

EPEIΠΙA ΚΑΜΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ (ΔΡΑΓΟΝΕΡΑΣ) ΣΤΗ θΕΣΗ ΑΡΑΠΟΒΟθΡΟΣ ΚΛΕΝΙΑΣ ΚΟΡΙΝθIΑΣ


 Διακόσια περ. µ. βορειότερα από τόν Άραπόβοθρο, στήν ευρύτερη θέση Άλωνάκια Κλένιας, ορθώνονται τά ερείπια καµάρας, «κτήριο» οπως λέγεται, κατάλοιπα τοξοστοιχίας του Άδριάνειου ύδραγωγείου (Δραγονέρας), πού µε­τέφερε τό νερό από τήν Στυµφαλία στήν Κόρινθο, πνιγµένα κυριολεκτικά µέσα στή βλάστηση. 
Η περιοχή είναι λοφώδης καί τό µέρος αυτό, ένα από τά πολλά ρέµατα πού τό ύδραγωγείο επρεπε νά περάσει. Σώζεται στό στενότερο σηµείο του ρέµατος, σέ ύψος περ. 7 µ. Παλιότερα, οί µεγαλύτεροι θυµούνται τό τόξο πού ενωνε τά δυό πόδια της καµάρας, τό όποιο χρησιµοποιούσαν, µάλιστα, ώς γέφυρα. Τό πάχος του τοίχου της καµάρας είναι περ. 2 µ.
 Εχει κατασκευαστεί όχι από κεραµίδια αλλά από µικρές πέτρες, µέ πλούσια συνδετική υλη. Χρησιµοποιήθηκε δηλ. τό υπάρχον ύλικό, κροκάλες από το ρέµα καί πέτρες απο τη γύρω περιοχή. Τό ρέµα είναι βαθύ καί άπότοµο καί πρέπει νά ύπηρχε επάνω τουλάχιστο µιά καµάρα ακόµα.
 Τό άνοιγµα της καµάρας είναι περ. 3 µ. Η µεταφορά του νερού από πηγή της Στυµφάλου στήν Κόρινθο µνηµονεύεται από τόν Παυσανία, ο όποιος οµως δέν αναφέρει από που ακριβώς περ­νούσε ο αγωγός. Επρόκειτο γιά εντυπωσιακό εργο (εξού, τό λαϊκό όνοµα Δραγονέρα), µήκους 100 περ. χλµ. 
Πρίν µπεί στή λοφώδη περιοχή της Κλένιας, περνούσε από τον Αγιο Βασίλη, οπου διασώζονται έπίσης ίχνη του άγωγου. Προσεκτικότερη παρατήρηση µπορεί νά αποκαλύψει ιχνη καµαρών καί σέ άλλα ρέματα, αλλά επί πλέον και ίχνη του αγωγού, ο οποίος ασφαλώς σέ με­ρικά σημεία θά διατηρείται ανέπαφος, καλυμμένος από χώματα. Τμήμα τού αγωγού άποκαλύφθηκε στή θέση Aγ. Δημήτριος, Ρέθια, Κλένιας κατά τή διαπλάτυνση δρόμου. Είναι κατασκευασμένος από μέτριου μεγέθους πέτρες, και πλούσια, ανθεκτική συνδετική ύλη. Αν κρίνει κανείς από τήν έδαφική εξαρση (βάσαγα), πού συνεχίζεται βορειότερα, κάτω από τό δρόμο, πιθανως ο αγωγός προχωρούσε, σ' αυτό τό σημείο, μέ κατεύθυνση βορειοανατολική. 

Πηγή: Μελέτη Μιχαήλ Σ. Κορδώση Ιστορικογεωγραφικά μελετήματα τόμος έβδομος) 

 http://www.klenia.gr/adrianio.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε

Η Καθαριότητα του Δήμου Κορινθίων θα πρεπει να αποτελεί την στρατηγική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής

Η Καθαριότητα του Δήμου Κορινθίων  στις σημερινές υπερκαταναλωτικές κοινωνίες, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και πολυσύνθετη διαδ...