Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Κλένια και δημογραφία

Απογραφές πληθυσμού

 Grimani 1700, Πουκεβίλ 1817, Μαιζώνα 1829-30

Από την εποχή της πρώτης Τουρκοκρατίας, η Πελοπόννησος είχε διαιρεθεί σε βιλαέτια. Το έτος 1675 οι Βενετοί κατέλαβαν την Πελοπόννησο, που κατείχαν μέχρι το 1715. Αυτοί διατήρησαν την τουρκική διαίρεση και μετονόμασαν τα βιλαέτια σε territorii, τα οποία συνένωσαν στην αρχή σε έξι PROVINCIE και έπειτα σε τέσσερα.

Το έτος 1700 ο Βενετός GRIMANI διενήργησε απογραφή του πληθυσμού της Πελοποννήσου. Σ' αυτήν αναφέρονται και τα χωριά Clegna (Κλένια) α.α. 82, S. Basilis (Άγιος Βασίλειος) α.α. 85, Rito (Ρυτό) α.α. 87, Steffagni (Στεφάνι) α.α. 89 και Agionori (Αγιονόρι) α.α. 93, ως ανήκοντα στο TERRITORIO DI CORINTO (Κορίνθου). Παραθέτουμε στοιχεία της απογραφής αυτής.

 

 

 
 
 
 
Άνδρες
 
 
Ονομασία χωριού
ΟΙΚ
1-16
16-30
30-40
40-50
50-60
 
CΙegna-Κλένια
17
6
6
7
1
1
2
S. Βasίlίs-Α.Βασίλειος
27
22
18
3
7
4
2
Steffagnί-Στεφάνι
61
41
40
19
16
10
1
Rίtο-Ρυτό
29
21
8
6
14
4
4
Αgίοnοrί-Αγιονόρι
60
49
37
22
13
4
8
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Θήλεις
 
 
Ονομασία χωριού
1 -16
16-30
30-40
40-50
 
Συν.
Clegna-Κλένια
4
10
2
5
3
47
S. ΒasίΙίs-Α.Βασίλειος
9
10
13
5
4
97
Steffagnί-Στεφάνι
32
39
11
18
6
233
Rίtο-Ρυτό
19
18
7
3
3
107
Αgίοnοrί-Αγιονόρι
34
32
27
10
12
248
 
 
 
 
 
 
 

Απογραφή Πουκεβίλ έτους 1817
Απογραφή επιστηµονικής
 
 
γαλλικής αποστολής του
 
 
στρατηγού Μαιζώνα 1829 και
 
 
1830
 
Χωριά
Οικογένειες
Χωριά
Οικογένειες
Αγιονόρι
110
Hagionori
107
Άγιος Βασίλειος
15
Hagios Vasilios
----
Άγιος Ιωάννης
50
Ηagios Ioannis
48
Ρυτό
40
Rhito
53
Αλαµάνου
12
Klenia
25
Κλένια
40
Stephani
80
Στεφάνι
80
Bousbardi
----
Νεοχώρι
10
Kondostaulo
----
Βουσπάρδι
10
Monai Phaneromeni
----
Χιλιοµόδι
20
Steplhani
----

Πηγή: Ξενοφων Χρ. Ηλίας & Ζωή Ξεν. Ηλία (Ο τέως δήμος Κλεωνών Κορινθίας)Τήν κατάσταση πού, από δηµογραφικής πλευρας, έπυκρατουσε στήν περιοχή, αµέσως µετά την 'Επανάσταση, παρουσιάζει ο Γάλλος Bory de S. Vincent, ό όποιος άντλησε τα στοιχεία από τόν Καποδίστρια, τό 1829 . "Ετσι ή Κλένια είχε 25 σπίτια, τό Αγιονόρι 107, τό Στεφάνι 80, το Ρειτό 53 καί ό "Αγ, Ιωάννης 48. Ό Αγ. Βασίλειος, τό Μπουσµπάρδι και ο Κοντόσταυλος άναγράφονται χωρίς σπίτια, ισως επειδή βρίσκονταν σε παρακµή, ενώ τό Χιλιοµόδι δέν υπάρχει στόν κατάλογο. "Ισως δέν ύπηρχαν διαθέσιµα στοιχεία, η οι κάτοικοι είχαν ήµιεγκαταλείψει τά τρία πρώτα καί αποσυρθεί από τό τελευταίο κατά τη διάρκεια της 'Επαναστάσεως. Τό Αγιονόρι καί τό Στεφάνι κράτησαν τούς κα­τοίκους τους, το Ρειτό, µακριά απο τους κύριους άξονες επικοινωνίας, τούς αυξησε καί o Αγιάννης έπίσης συγκράτησε τον πληθυσµό του. Τά σπίτια της Κλένιας λιγόστεψαν σηµαντικά (από 40 σέ 25). Προφανώς η μάχη της Κλένιας να έπαιξε σημαντικό ρόλο σε αυτό.

 Πηγή: Μιχαήλ Σ. Κορδώση (Μεσαιωνική και Νεότερη Κλένα-Κλένια)

απογραφές πληθυσμού

Χωριό
1843
1851
1879
1889
1896
1907
 
Κάτοικοι
Οικογέν.
Κάτοικοι
Κάτοικοι
Κάτοικοι
Άρρεν
Θήλ.
Σύνολο
Κάτοικοι
Άνω Κλένια
123
21
102
 
 
 
 
 
 
Κάτω Κλένια
130
23
227
320
461
249
261
510
607
Χιλιομόδι
311
61
327
560
669
308
293
601
607
Αγιονόρι
124
27
149
204
228
116
122
238
345
Αγ. Βασίλειος
376
92
407
446
661
356
364
720
732
Στεφάνι
223
39
205
250
347
199
172
371
447
Άγιος Ιωάννης
369
70
4210347
300
142
142
162
304
339
Αθίκια
63
8
60
755
950
424
466
890
1126


Χωριό
1920
1928
1940
1951
1961
1971
1981
1991
2001
 
Κάτοικοι
Κάτοικοι
Κάτοικοι
Κάτοικοι
Κάτοικοι
Κάτοικοι
Κάτοικοι
Κάτοικοι
Κάτοικοι
Άνω Κλένια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κάτω Κλένια
636
774
879
877
821
694
771
814
775
Χιλιομόδι
715
1050
1344
1404
1664
1426
1704
1718
1750
Αγιονόρι
350
364
439
399
395
308
302
318
308
Αγ. Βασίλειος
866
1006
1369
1494
1372
1336
1352
1320
1418
Στεφάνι
444
420
482
515
475
393
353
382
412
Άγιος Ιωάννης
440
507
661
668
603
515
452
377
392
Αθίκια
1277
1436
1717
1633
1477
1684
1941
2093
2003

 


Πηγή: Ξενοφων Χρ. Ηλίας & Ζωή Ξεν. Ηλία Εκαπιδευτικοί .
(Ο Tέως Δήμος Κλεωνών Κορινθίας 19ος - 20ος αιώνας σελ. 35,37)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Διαβάστε

Αρχαία Τενέα, η Τροία της Ελλάδας

...